Jan Kosiorowski

Leśnik, wieloletni członek Rady Naukowej: -Tatrzańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego, był też członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego i innych Parków, był adiunktem w Lasach Państwowych i wieloletnim dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego należał też do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa