Mirosław Gilarski

Doradca Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, absolwent Wydz Prawa i Administracji UJ oraz Wydz.Historyczno-Filozoficznego UJ, liczne studia podyplomowe, bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami.