Mgr Adam Markowski

Polonista absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przed PKE działacz w ochronie środowiska w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej, w PKE od momentu utworzenia pełnił wiele funkcji w tym także prezesa Zarządu Okręgu przez dwie kadencje (8 lat)