Żegnaj Przyjacielu, Ogród Rajski wzywa Ciebie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja odszedł od nas wieloletni członek Polskiego Klubu Ekologicznego, prof. dr hab. Andrzej Drożdż. Zoolog, ekolog, zootechnik, specjalista owczarstwa górskiego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Zootechniki w Krakowie, wieloletni kierownik stacji badawczej owczarstwa górskiego w Bielance       Profesor był związany z Polskim Klubem Ekologicznym od początku jego powstania od 1980 roku, był jego czynnym działaczem, założycielem i Prezesem Koła Terenowego PKE w Rabce, członkiem Rady Naukowej. W swojej działalności na rzecz PKE, ochrony przyrody i środowiska dał się poznać jako niezwykle kompetentny specjalista, był człowiekiem przyjacielskim i bardzo życzliwym, Jego odejście pozostawia nas w głębokim smutku. Ostatnie pożegnanie zmarłego odbędzie się we środę 24 maja o godz. 11 w domu pogrzebowym Karawan przy ul.Rakowickiej 26a w Krakowie. W piątek 26 maja o godz.10.30 zostanie odprawiona Msza Święta w kościele Marii Magdaleny w Rabce a po niej o godz. 11 odprowadzimy Profesora na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Rabce. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Zarząd i Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Małopolska w Krakowie