Dr Dorota Palik

Absolwentka AWF w Krakowie, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przez dwie kadencje była senatorem UJ, pięć lat kierowała Studium WFiS UJ. Propaguje zdrowy i aktywny styl życia.