Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz

Kierownik Katedry Dróg i Mostów - specjalizacja: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym, system ocen oddziaływania na środowisko, hałas drogowy i metody ochrony przed hałasem, autor ponad 100 prac naukowych, wytycznych, poradników w zakresie ocen oddziaływania infrastruktury drogowej i kolejowej na środowisko.

Członek Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, lider Grupy 4.2 Noise Mitigation.