Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Autor ponad stu trzydziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, w swej znaczącej mierze związanych z tematyką zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.Zajmuje się on głównie kwestią realizacji wyzwań oraz specyfiki CSRu a także zrównoważonego rozwoju.. Członek Grupy Roboczej ds. CCS przy Ministrze Klimatu i Środowiska, Członek Grupy Roboczej ds. Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministrze Finansów. Był uczestnikiem polskiej delegacji na Światowy Szczyt Klimatyczny COP 24 oraz współorganizatorem cyklu konferencji Społeczny Pre-COP24. Jest Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Kół Naukowych.