Dr hab. inż. prof UR Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego.
Specjalizacja: inżynieria rolnicza, strategia rozwoju obszarów wiejskich, ekologia w rolnictwie.