Dr hab. Leszek Stobiński

Dr hab. Leszek Stobiński, prof. National Taipei University of Technology, Taiwan.
Chemik, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
specjalizacja nanotechnologia materiałów nieorganicznych i organicznych
(np. srebro, złoto, platyna, pallad).
Liczba osiągniętych publikacji w międzynarodowych indeksowanych czasopismach
wynosi 190, gdzie 11 publikacji jest wysoko indeksowanych.
Liczba cytatów wynosi około 3000. Liczba przyznanych patentów,
w tym międzynarodowych, wynosi 14.
Opracował produkcję grafenu płatkowego o wysokiej czystości.
Prof. Stobiński jest również wynalazcą wysokoaktywnych płynów
dezynfekujących AntiVir4, unieszkodliwiających w 100% bakterie i wirusy,
gdzie głównym składnikiem jest woda, a nie alkohol.
Pracuje nad zastosowaniem nanotechechnologii w ochronie środowiska i zdrowia.