Dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak

Architekt, dr hab., profesor Politechniki Krakowskiej,
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021-2024.

Wspólnik pracowni projektowej Kozień Architekci.
Obecnie pracuje jako profesor PK na stanowisku naukowo-dydaktycznym w
Katedrze Projektowania Architektonicznego, gdzie prowadzi Zespół Projektowania Obiektów Kultury.

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych i sędzią w konkursach architektonicznych.
W 2019 roku została odznaczona Złotą Odznaką SARP.
Przynależy do Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
była sędzią Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.