Dr hab. prof UJ Łukasz Gacek

Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ,
politolog i kulturoznawca, staże naukowo-badawcze w Fudan i Xiamen
University (Chiny), analityk i publicysta, specjalizacja: polityka
energetyczna i ekologiczna Chin. Autor wielu monografii.