Dr hab. Prof UJ Mirosław Żelazny

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, hydrolog, geograf, autor lub współautor ponad 160 publikacji, w tym: 61 prac oryginalnych tematycznych map hydrologicznych i hydro-geochemicznych oraz dwie monografie.

Uczestnik w ponad 65 konferencjach krajowych i zagranicznych, autor raportów w zakresie stanu środowiska przyrodniczego w hydrologii i hydro-geochemii, kierownik i wykonawca projektów naukowych KBN, MNiSW, NCN, członek rady naukowej PKE.