Dr hab. prof. UR Andrzej Tomek

Profesor Uniwersytetu Rolniczego, leśnik, specjalizacja gospodarka łowiecka i ekologia zwierząt. Autor lub współautor 104 publikacji różnej rangi (w tym 1 podręcznika akademickiego i 9 rozdziałów w monografiach i książkach naukowych) oraz 105 nieopublikowanych projektów, ekspertyz i opinii, a także konsultant 4 filmów przyrodniczych. Kierownik 2 wypraw naukowych do Afryki Wschodniej. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD). Od 1992 roku biegły sądowy w zakresie gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody.

Prowadził badania terenowe dużych ssaków wykonane w Beskidach Sądeckim, Niskim i Żywieckim oraz na Roztoczu, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinie Biebrzańskiej, Borach Stobrawskich i na Pomorzu Zachodnim.

Bezpośrednie obserwacje zwierząt i realizacji ich ochrony w parkach narodowych: Serengeti, Manyara, Tarangire, Mkomazi i Ngorongoro w Afryce Wschodniej oraz Yellowstone, Yosemite, Sequoia, Joshua Tree, Everglades i Grand Canyon w Ameryce Północnej, Członek Rady Naukowej PKE Małopolska.