Dr inż. Aleksy Gałka

Członek Polskiego Klubu Ekologicznego od 1987 roku, były v-ce przewodniczący Komisji Rolnictwa. Obecnie członek Rady Naukowej PKE. Były pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej. Badania i publikacje związane z ochroną środowiska oraz z ekologią miasta Krakowa i terenów gminy miejskiej Kraków: projekty minimalizacji odpadów w byłych zakładach Bonarka, Polfa i zakładzie metalurgicznym Huta im. Lenina.

Wieloletnie badania fitosocjologiczne i glebowe Łąk Nowohuckich Udział w opracowaniu metod rekultywacji osadników odpadów Huty im. Lenina w Pleszowie oraz kilkuletnich badaniach i opracowywaniu metod zagospodarowania osadników odpadów Krakowskich Zakładów Sodowych - Białe Morza.