Dr inż. Jacek Kostuch – Wiceprezes PKE Małopolska

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, studia podyplomowe rolnictwo ekologiczne w IUNG PIB Puławy.
Pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (dział rolnictwa ekologicznego).
Praktyki zawodowe w Szwajcarii i Anglii.
Autor ponad 70 publikacji naukowych, licznych ekspertyz i raportów oddziaływania na środowisko.