Dr inż. Jacek Krystek

Doktor nauk chemicznych, profesor uczelni
w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej,
zainteresowania naukowe koncentruje na prawnych aspektach w naukach technicznych,
inżynierii i w ochronie środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko.
Ponad 30 lat zainteresowań naukowych
i praktycznych ochroną środowiska.
Od 2018 r. członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi.
W 2020 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się monografia
„Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka” autorstwa Jacka Krystka.