Dr inż. Jeremi Rychlewski

Inżynier budownictwa, specjalista w zakresie inżynierii ruchu, budowy dróg i urbanistyki. Działalność naukowa dra Rychlewskiego koncentruje się wokół problemów bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej, kształtowania przestrzeni ulic, hierarchizacji dróg i budowy efektywnego transportu publicznego.

Dorobek naukowy to ponad 100 prac, niektóre z postulowanych tam rozwiązań znalazły zastosowanie w praktyce projektowej i w dostosowaniu prawa do bieżących potrzeb. Doświadczenie zawodowe obejmuje projekty i prace studialne dotyczące inżynierii ruchu, kształtowania ulic miejskich oraz budowy dróg kolejowych i tramwajowych.

Działalność społeczna obejmuje udział w organizacjach branżowych, działalność doradczą i ekspercką dla organizacji i samorządów, a także dla gremiów opiniotwórczych.

Aktywność medialna to ponad 150 wypowiedzi dla prasy i mediów służących wyjaśnianiu systemowych zależności w transporcie i budownictwie.