Dr inż. Mariola Marszałek

Adiunkt AGH ,specjalizacja mineralogia, geochemia, ochrona środowiska,
mineralogia stosowana w ochronie środowiska, ochronie zabytków, archeometria