Dr inż. Mariusz Zarychta

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, kierunek ekonomika rolnictwa, aktualnie pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, bierze udział w pracach badawczych dotyczących uprawy roślinnej; rolniczej, warzywniczej i sadowniczej. Autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych.

Były Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego w Lublinie, także b. członek Zarządu Głównego PKE.