Dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

Politechnika Krakowska. Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.
Doktor nauk technicznych w obszarze budownictwa.
Ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego rozwoju,
jest członkiem wielu organizacji takich jak: Polski Komitet Normalizacyjny,
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,
Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.
Autor wielu publikacji z zakresu efektywności energetycznej.