Dr Józef Partyka

Geograf. W latach 1970–2018 pracował w Ojcowskim Parku Narodowym w OPN
(m.inn.jako zastępca dyrektora Parku).
Koordynował m.in. działalność wydawniczą parku, od 1990 r.
kieruje redakcją pisma naukowego
„Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera”.
Obecnie współpracuje z redakcją rocznika PTTK „Ziemia”.
Autor ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych,
redaktor ponad 40 opracowań zbiorowych.