Dr Robert Pawlusiński

Pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali lokalnej i regionalnej, miejskiej polityce turystycznej oraz marketingu przestrzeni.

Zagadnienia funkcjonowania gospodarki miasta nocą oraz ekonomicznej funkcji obszarów chronionych. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych. Ekspert w dziedzinie gospodarki lokalnej i turystyki.