Dr Tomasz Pasierbek

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności Biologia w Ochronie Środowiska. Doktorat uzyskał w Zakładzie Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Od wielu lat związany z Babiogórskim Parkiem Narodowym, od kwietnia 2016 roku jest dyrektorem Parku. Specjalista w obszarze ochrony przyrody. Uczestniczył w realizacji licznych projektów badawczych oraz edukacyjnych. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki.