Jakub Zapała

Absolwent UJ, UP JPII oraz Ignatianum na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe,
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia.

Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
Kierownik projektu Europa Równych Szans.
Współzałożyciel portalu polskiemarki.info.
Członek Komisji ds. Transportu i Edukacji przy
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Autor ogólnopolskich artykułów o tematyce gospodarczej.
Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.