Jarosław Foremny

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Lekarz weterynarii ,epidemiolog i higienista , specjalista drugiego stopnia w dziedzinie higieny, studia podyplomowe z zakresu „Ochrony środowiska” (UR-Kraków) oraz studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej” (UJ) Uczestnik kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleń, kursów i konferencji z zakresu epidemiologii, mikrobiologii, zakażeń szpitalnych, problematyki katastrof naturalnych i cywilizacyjnych oraz zagrożeń biologicznych w ujęciu militarnym (broń biologiczna) i pozamilitarnym (bioterroryzm), a także systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz zasobami ludzkimi.