mgr inż. Łukasz Ludwisiak

Przyrodnik, leśnik. Specjalizacja: ocena środowiskowa,
koncesje na eksploatacje surowców. Wpływ kopalnictwa na srodowisko, bioróznorodność.
Zwiazany z firma Lafarge Polska,
odpowiedzialny za polityke zrównowazonego rozwoju.