Marek Rembisz

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska,
specjalista w zakresie zarządzania w instytucjach badawczych i edukacyjnych.
Wieloletni pracownik, dyrektor i członek organów kolegialnych w Politechnice Częstochowskiej,
obecnie Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.