Mgr Andrzej Kaźmierczak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, resocjalizacja, pedagogika, autor wielu publikacji na temat zjawisk patologicznych, podkultury, wydawca i redaktor m. inn, Rodzinna Encyklopedia Medycyny, Encyklopedii Ziół.

Od roku 2005 Prezes Zarządu AED Polska, firmy zajmującej się badaniem stanu technicznego instalacji i urządzeń technicznych w gospodarce komunalnej, zajmuje się bezpieczeństwem w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwem ekologicznym, badania bezpieczeństwa prowadzi w wiodących przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.