Mgr inż. Artur Michalski

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (Wydz.Elektryczny), studia podyplomowe w wielu prestiżowych uczelniach (m.inn. SGGW, SGH), praca w administracji i zarządzaniu środowiskiem na wielu szczeblach, także b.szef gabinetu politycznego Ministra Środowiska i Pełnomocnik Rządu d/s Konwencji Klimatycznej ONZ.

Działacz społeczny wielu organizacji ekologicznych między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, członek Rady Naukowej PKE od 2015 r, autor kilkunastu publikacji naukowych, specjalizacja akumulacja węgla przez środowiska leśne i glebowe, wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych, były Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.