Mgr inż. Zofia Stompor

Koordynator Pilotażowego Klastra Energii
„Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego”, współrealizator wielu
innowacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych,
problematyka ekorozwoju lokalnego.