Mieczysław Rokosz dr hab. prof. nadzw. emeryt UJ i Akademii Ignatianum.

Historyk, autor około 300 publikacji w tym dotyczących dóbr natury i kultury oraz ich ochrony. Taternik i krajoznawca, założyciel Koła PKE w UJ w 1980 r. Należy do wielu tow. naukowych w kraju i za granicą; m. in. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od r. 1994 jedenasty prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie ustanowionego w 1820 r.