Były prezes Zarządu Mo-BRUK S.A. Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A., specjalizacja przetwarzanie odpadów przemysłowych - 30 lat doświadczenia.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, także odpadów nieorganicznych (pyły,żużle), produkcja paliw alternatywnych z odpadów, przetwarzanie zanieczyszczonego złomu metali żelaznych i kolorowych. Mo-BRUK S.A. dysponuje największymi mocami przerobowymi odpadów w Polsce.