Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej (linie kolejowe, układ drogowy), członek Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, ekspert Komisji Europejskiej oraz konsultant wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne.