Prof. dr hab. inż arch. Barbara Bartkowicz

Architekt, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
Działalność naukowa i projektowa profesor Barbary Bartkowicz koncentruje się wokół problemów rozwoju przestrzennego miast i harmonijnego kształtowania przestrzeni na potrzeby człowieka, szczególnie obszaru południowej Polski, przede wszystkim zaś Krakowa.

Bogaty dorobek obejmuje ponad 200 publikacji, ponad 50 prac naukowo-badawczych dotyczących struktury przestrzennej miast i ich rewaloryzacji, ochrony i racjonalnej gospodarki zasobami przyrody wobec przemian urbanizacyjnych, przeobrażeń i odnowy zabytkowych śródmieść oraz równoważenia rozwoju i odbudowy kompozycyjnej miast.

Dorobek naukowy to także 2 monografie książkowe, wiele referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Aktualnie Prof. Barbara Bartkowicz przewodniczy Oddziałowi Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 1984 roku w PKE, jest równiez w Radzie Naukowej PKE Małopolska.