Prof. dr hab. inż. arch Zbigniew Myczkowski

Absolwent Politechniki Krakowskiej, profesor Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu, teorii architektury i urbanistyki, w PKE od 1984 r, członek rad naukowych wielu parków narodowych, członek Polskiego Komitetu UNESCO, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek Rady Naukowej PKE Małopolska, członek komitetów naukowych PAN.