Prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

Prof. dr hab. inż. w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego,
technolog żywności. Specjalizacja: inżynieria i aparatura przemysłu rolno–spożywczego,
gospodarka energią i wodą, oddziaływanie zakładów przemysłu rolno-spożywczego na środowisko.
Łączna liczba publikacji: 330; w tym podręcznik np: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym,
przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Członek Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Przynależność do kilku stowarzyszeń i organizacji naukowych, w tym:
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
im. prof. Jana Szyszko oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES et RATIO.