Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i technologii chemicznej.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i licznych towarzystw zagranicznych

Dorobek naukowy obejmuje około 400 publikacji,
6 książek, 180 referatów wygłoszonych na konferencjach (125 międzynarodowych)
oraz 18 patentów.
Profesor zasiada w zagranicznych gremiach naukowych.
W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic.
Jest także członkiem The American Ceramic Society.
Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024.