Prof. dr hab. inż. Wojciech Przegon

Pracuje w Uniwersytecie Rolniczym Kraków (Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii).

Zainteresowania badawcze; geodezja rolna, kartografia, ruralistyka, urbanistyka, architektura krajobrazu, dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich i miejskich, socjologia i antropologia, szczególnie rodzinnego Zamościa.

Autor 21 książek naukowych i popularno-naukowych. Sekretarz Naukowy Komisji Urbanistyki i Architektury PAN-Oddział Kraków.