Prof. dr hab. Janusz Gołaś

Prof.dr hab.Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Chemii Węgla
i Nauk o Środowisku.
Chemik, chemia i analityka środowiska, ochrona środowiska w sektorze
energetycznym (szczególnie problem rtęci). Autor ponad 450 artykułów,
kierownik wielu projektów finansowanych m.in. przez Komitet Badań
Naukowych. Członek komitetów naukowych wielu stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych m.in. PAN, PTCh.