Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Specjalność naukowa: entomologia leśna, ochrona drewna przed owadami ksylofagicznymi, ochrona lasu
Jest autorem lub współautorem 261 publikacji, 21 podręczników i książek naukowych

Był członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, m. in. Rady Naukowej Leśnictwa przy Premierze RP a aktualnie jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności , sekretarzem Wydziału Przyrodniczego PAU, Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Leśnego