Prof. dr hab. Kazimierz Górka

Profesor nauk ekonomicznych, wieloletni dyrektor Instytutu Ekonomiki Przemysłu oraz kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautor pierwszego podręcznika z ekonomiki ochrony środowiska oraz autor ponad 300 publikacji naukowych.

Członek Rady Ekologicznej przy prezydencie Lechu Wałęsie, członek zarządu krajowego Polskiego Klubu Ekologicznego w latach 80-tych (w tym funkcja skarbnika). Udział w pracach komisji ds. Huty Aluminium w Skawinie. Od kilkunastu lat zajmuje się naukowo polityką energetyczną i ekologiczną w tym kwestiami odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki węglem w Polsce. Członek rady naukowej PKE Małopolska.