Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Zootechnik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Specjalizacja: hodowla zwierzyny płowej, ochrona i pielęgnacja środowiska (w tym krajobrazu),
dobrostan, kierunki użytkowania i ocena jakości produktów.
Jest autorem / współautorem ogółem 603 publikacji,
uczestnik światowych konferencji.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof.Jana Szyszko.
Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska,
członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.