Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

Hydrobiolog z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zajmujący się problematyką ochrony wód.
Interesuje się wszystkimi problemami związanymi ze skażeniem śródlądowych wód powierzchniowych
i funkcjonowaniem ekosystemów poddanych antropopresji.
W ostatnich latach zaangażowany w badania nad rekultywacją jezior hypertroficznych
metodami zrównoważonymi, wykorzystującymi metody bliskie naturze, stopniowo przebudowujące ekosystem.

Z Polskim Klubem Ekologicznym związany od 1981 r.
Prezes PKE Okręgu Wielkopolskiego w latach 1987-1989.
Od 2010 Prezes Fundacji Biblioteka Ekologiczna.