Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski

Biolog, fizjolog, hematolog. Prof. UJ, a także AWF Kraków. Specjalizacja:
fizjologia krwi, fizjologia starzenia, wpływ substancji toksycznych na organizm
ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich. Autor ponad 160 prac badawczych.
Współzałożyciel PKE w roku 1980, były skarbnik Zarządu Głównego PKE.