Robert Wójciak

Absolwent Politechniki Krakowskiej.
Wydział Mechaniczny, Systemy i Urządzenia Energetyczne.
Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
(zarządzanie firmami, gospodarka i administracja publiczna),
UJ (zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej).
Wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej.
Aktualnie jest Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S. A.