Tadeusz Tuszyński

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tuszynski

doktor nauk technicznych, dr hab. i profesor nauk rolniczych w zakresie
technologii żywności. Były pracownik Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Praca zawodowa w zakładach przemysłu
spożywczego, łącznie 5 lat, zagraniczne staże naukowo- badawcze, głównie
na terenie Niemiec Autor i współautor 280 opracowań, w tym
95 oryginalnych prac badawczych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego – oddział krakowski

Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia