Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak

Pasjonat ochrony przyrody, od lat zaangażowany z promowanie walorów Ziemi Przemęckiej.
Ukończył studia wyższe politologiczne oraz studia podyplomowe.
Od 2014 roku do 2018 roku pełnił funkcję starosty powiatu wolsztyńskiego.
Promotor i organizator akcji charytatywnych na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.
Oczkiem w głowie wójta jest rezerwat ścisły Wyspa Konwaliowa.