List Otwarty do Prezydenta Krakowa: Aleje Trzech Wieszczów

Kraków, dnia 9.01.2023 r.

 

Pan Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Dotyczy: tramwaju w Alejach Trzech Wieszczów

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Małopolska z niepokojem przyjął wiadomość o odstąpieniu z realizacji dalszych prac projektowych dotyczących budowy trasy tramwajowej w Alejach Trzech Wieszczów. Naszym zdaniem to powinna być jedna z najważniejszych inwestycji ze względu na podstawowe znaczenie komunikacyjne i ekologiczne. Obawy o wycięcie drzew nie mogą być powodem rezygnacji z tak ważnej inwestycji. Podobne protesty Kraków doświadczył wiele lat temu, gdy przeciwstawiano się budowie tramwaju w ulicy Dietla. Doświadczenie pokazało, że budowa ta nie zdewastowała zieleni. Tak też może i powinno być w przypadku Alei Trzech Wieszczów. Błędem było ograniczenie projektu do krótkiego odcinka pomiędzy Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów. Trasa tramwaju w Alejach Trzech Wieszczów miałaby ogromny potencjał tylko w sytuacji poprowadzenia jej przynajmniej do Centrum Kongresowego ICE, z zamiarem wydłużenia w dalszej przyszłości do Ronda Matecznego, a nawet do ul. Wielickiej. Prowadzone od wielu lat badania i analizy wskazują, że tramwaj w Alejach Trzech Wieszczów jest kluczową inwestycją na kierunku północ-południe po stronie zachodniej centrum. Takie powiązanie jest niezbędne ze względu na: lepsze rozrządzanie taboru tramwajowego na liniach, zmniejszenie konieczności przesiadania się pasażerów w podróżach, zwiększenie niezawodności sieci tramwajowej Krakowa. Budowa tramwaju w Alejach stanowiłaby okazję do stworzenia z tego ciągu atrakcyjnej przestrzeni publicznej, czego brakuje w obecnych warunkach jego funkcjonowania. Na celowość budowy tramwaju w Alejach wskazuje także bardzo duże obecne natężenie ruchu samochodowego, które powinno być ze względów ekologicznych w znacznym stopniu przejęte przez komunikację tramwajową. 14 listopada 2022 roku Polski Klub Ekologiczny zorganizował Forum Komunikacyjne, na którym przedstawił między innymi propozycje kształtowania sieci tramwajowej z tramwajem w Alejach Trzech Wieszczów jako bardzo istotnego elementu układu komunikacyjnego miasta. Za takim rozwiązaniem wypowiedzieli się eksperci a także obecni radni z dzielnic.

 

Z uwagi na powyższe apelujemy do Pana Prezydenta o kontynuowanie prac nad tramwajem w Alejach Trzech Wieszczów, lecz w całościowym, zaproponowanym przez nas – znacznie wydłużonym zakresie. Nasi eksperci deklarują pomoc i wsparcie przy takich pracach.

Z wyrazami szacunku

 

Prezes Zarządu Okręgu PKE – Prof.dr hab. Zbigniew Witkowski

Przewodniczący Rady Naukowej – Dr Zygmunt Fura