Motocykliści hałasują – interwencja

Zdjęcie autorstwa Pepe Tapia z Pexels

Apel w sprawie nadmiernego hałasu motocyklistów.

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Szanowni Państwo.

Z niepokojem obserwujemy ostatnio nasilenie się hałasu powodowanego przez motocyklistów. Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego na ulice Krakowa wyjechali motocykliści. Z powodu pandemii koronawirusa jest ich więcej niż w latach poprzednich. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie hałas jaki generują w miejskim środowisku. Dla większości z nich hałas jaki powodują jest przedmiotem dumy świadczącym o mocy motocykla. Na forach motocyklistów można przeczytać – Wiadomo, że każdy cieszy się jak dziecko słysząc dźwięk dobrego przelotu. Te osoby nie liczą się z konsekwencjami zdrowotnymi spowodowanymi nadmiernym hałasem dla siebie a przede wszystkim otoczenia. Podobnie jest z niektórymi samochodami tuningowanymi, powodującymi nadmierny hałas, zwłaszcza  przez młodych właścicieli. Przeciętny obserwator może zauważyć, że nowoczesne autobusy eksploatowane przez MPK są zdecydowanie cichsze niż motocykle.

Przed kilku laty zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska aby podjął działania na rzecz ukrócenia łamania prawa w zakresie przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu przez motocykle i niektóre samochody. WIOŚ wskazał policję jako jedyną kompetentną instytucję mogącą egzekwować prawo na drogach w zakresie ochrony przed nadmiernym hałasem. Tymczasem nie widzimy aby policja skutecznie egzekwowała ten obowiązek  w sytuacji gdy młodzi motocykliści w bezwzględny sposób zakłócają spokój w środowisku miejskim. To zjawisko jest szczególnie dokuczliwe w godzinach nocnych.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z apelem o bezwzględne egzekwowanie obowiązującego prawa [1] i eliminowanie z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu.

Apel nasz kierujemy powodowani opiniami i interwencjami mieszkańców Krakowa.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes  Zarządu Okręgu Małopolska PKE           Przewodniczący Rady Naukowej PKE   

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski                                        dr Zygmunt Fura

 

 

 

Do wiadomości: WIOŚ oraz media.

[1]

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.).2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.).