Korespondencja z Kazachstanu

Arcybiskup ks Tomasz Peta z Kazachstanu przesłał nam kilka zdjęć z Oziornoje i pozdrowienia dla Rady Naukowej PKE

Narodowe Sanktuarium Królowej Pokoju – sanktuarium w Oziornoje na północy Kazachstanu. Miejsce pielgrzymek przybywających tu szczególnie na uroczystość NMP Królowej Pokoju, przypadającą 25 czerwca.

Wieś została założona przez polskich zesłańców w czerwcu 1936. Podczas II wojny światowej zimą 1940/1941 nastał głód , podczas którego mieszkańcy modlili się do NMP o ratunek. 25 marca 1941, w uroczystość Zwiastowania NMP podczas gwałtownych roztopów topniejąca woda wypełniła powierzchnię wyschniętego jeziora na zachodnim krańcu wsi. W powstałym jeziorze pojawiło się mnóstwo ryb. Ludzie uznali to wydarzenie za cud. Ryby uratowały ich od śmierci głodowej. Jezioro wyschło ponownie w 1955. Mimo, że później wielokrotnie wypełniało się ono wodą w czasie wiosennych roztopów oraz obfitych opadów deszczu, nigdy nie pojawiło się więcej takie mnóstwo ryb, jak w czasie wojny.

Na pamiątkę wydarzeń z 1941, po latach, 24 czerwca 1997, na brzegu jeziora została umieszczona figura Matki Bożej z siecią pełna ryb. Figurę poświęcił papież Jan Paweł II. Szybko została ona otoczona kultem wiernych. Na pobliskim wzgórzu nazywanym „Sopka Wołyńska” ustawiono krzyż, jako pomnik martyrologii ofiar komunizmu w rejonie Tajynsza. Na tablicy pamiątkowej wyryto inskrypcję: „Bogu – chwała , ludziom – pokój, męczennikom – Królestwo Boże, narodowi kazachskiemu – rozkwit” Krzyż został poświęcony w 1998 r. W kościele parafialnym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, peregrynującą przez b. Związek Radziecki.

W 1990 we wsi powstała parafia p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju (Matki Boskiej Fatimskiej). Rozpoczęto budowę kościoła. Pierwszym proboszczem, w latach 1990-1999, był ks Tomasz Peta, obecny biskup archidiecezji NMP w Astanie. Od 1999 w Oziornoje organizowane są w sierpniu kilkudniowe spotkania młodych. 11 lipca 2011 świątynia w Oziornoje została oficjalnie ogłoszona przez Konferencję Katolickich Biskupów Kazachstanu „sanktuarium narodowym].
W 2007 do Oziornego przybyły siostry karmelitanki bose z Karmelu w Częstochowie, które wybudowały klasztor pw. Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca Maryi. Klasztor został poświęcony w 2013.

Arcybiskup Tomasz Peta w korespondencji do PKE Małopolska wskazał na istniejące w Oziornoje problemy ekologiczne, zwłaszcza ze śmieciami. Rada Naukowa PKE Małopolska podejmie współpracę z Rodakami w Kazachstanie w celu pomocy w rozwiązaniu problemów ekologicznych.

dr Zygmunt Fura
Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska